TicketVarna- съобщение

Във връзка със зачестили случаи на представяне за проверка снимка на
електронен билет, закупен през мобилното приложение TicketVarna от друго лице,
правим следните разяснения:
В Общите условия на онлайн магазин ticket.busvarna.com в глава VI.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОГОВОРА е записано следното:
……
(4) Всички покупки са собственост на Ползвателите и не могат да бъдат
отстъпвани на други лица. Доставчикът си запазва правото да блокира
Ползвателите, които са преотстъпили покупките, направени от тях на други лица.
……

По тази причина използването и представянето на снимка на електронен
билет, закупен от мобилното приложение TicketVarna се разглежда като
злонамерено действие, представената снимка не се признава за редовен превозен
документ, а пътникът, представил такава снимка се приема за нередовен пътник.
При установяване на такова неправомерно действие акаунтът, закупил този
електронен билет и споделил го като снимка с друго лице, бива блокиран.
Едно платежно средство ( банкова сметка ) може да се използва в повече от
един акаунт на мобилното приложение TicketVarna. Това дава възможност акаунт,
ползван от лице, което няма собствена банкова сметка, да заплаща закупените
превозни документи с разплащателно средство, притежание на друго лице ( от
банкова сметка на родителя детето да заплаща закупените билети ).