Нови валидиращи устройства в тролейбусите на МГОТ

От 23 Юни 2023 г. са подменени стария модел валидиращи устройства в тролейбусите на МГОТ с нови такива.

Новите валидиращи устройства, освен съществуващите към момента функционалности, предлагат възможността за т.н. асинхронни плащания, което ще позволи заплащане на избрания превозен с банкова карта.
Устройствaта разполагат и с камера, която сканира баркода на хартиен билет и баркода на електронен билет, закупен през мобилното приложение TicketVarna с цел верификация в превозното средство след прекачване.