Засилен трафик и организация на светофарни уредби

Информираме гражданите и гостите на гр. Варна, че във връзка с
започнатите строително-ремонтни дейности на бул. „Цар Борис III” от бул. „Осми
Приморски полк“ до кв. Виница, се наблюдават промени в автомобилните потоци
от и към кв. Виница. По тази причина и след наблюдения, извършени от
дежурните екипи на ОП ТАСРУД, са направени оптимизации на няколко
светофарни уредби.
На светлинно регулираното кръстовище на бул. „Княз Борис I“ и ул. „Янаки
Богданов“ ( „Горчивата чешма“ ) е увеличено до 65 секунди времето на зелен
сигнал за превозните средства от Варна към КК „Златни пясъци“ и от КК „Златни
пясъци“ към Варна.
На светлинно регулираното кръстовище на бул. „Цар Борис III“ и ул. „Св.
Св. Константин и Елена“ в кв. Виница в сутрешните пикови часове са зададени
времена за движещите се по бул. „Цар Борис III“ – 40 секунди и ул. „Св. Св.
Константин и Елена“ – 20 секунди. В следобедните пикови часове за движещите се
по бул. „Цар Борис III“ е зададено време от 15 секунди, а за движещите се по ул.
„Св. Св. Константин и Елена“ е зададено време от 40 секунди.
На светлинно регулираното кръстовище на бул. „Осми Приморски полк“ и
бул. „Цар Борис III”/ул. „Климент Денчев“ времената остават непроменени –
движението по бул. Осми Приморски полк“ към с. Кичево и към гр. Варна остава
непроменено. Непроменено остава и движението по ул. „Климент Денчев“. На
въпросното светлинно регулирано кръстовище са разположени и пешеходни
пътеки, които продължават да се използват от пресичащи пешеходци.
Дежурните екипи на ОП ТАСРУД продължават да следят ситуацията през
изброените светлинно регулирани кръстовища и при необходимост да коригират
посочените времена.