Работно време на пунктове за продажба и зареждане на карти

Уведомяваме гражданите и гостите на гр.Варна, че считано от 21.07.2022 г. влизат в сила промени в  работното време и адресите на пунктовете за продажба и зареждане на карти за пътуване с обществения транспорт на територията на община Варна.

Адреси и работно време на пунктовете за продажба и зареждане на карти:

1.Пункт Централна станция
Адрес: ул.„Русе“№33 (обръщач до училище „Димчо Дебелянов“)
Работно време:
Всеки ден
08:00 – 18:30 часа
2.Пункт „Градски транспорт“ ЕАД
Адрес: ул.„Тролейна“№48 (сграда на „Градски транспорт“ ЕАД)
Работно време:
Понеделник – Петък  
08:30 – 17:00 часа
Обедна почивка
12:00 – 12:30 часа
3.Пункт Район „Аспарухово“
Адрес: ул.„Народни будители“ №2, партерен етаж;
Работно време:
Понеделник – Петък 
08:30 – 17:00 часа
Обедна почивка
12:00 – 12:30 часа
4.Пункт Район „Владислав Варненчик“
Адрес: жк.„Вл.Варненчик“, бл.302, вх.17;
Работно време:
Понеделник – Петък 
08:30 – 17:00 часа
Обедна почивка
12:00 – 12:30 часа
5.Пункт Район „Приморски“
Адрес: бул.„Ген.Колев“ №92;
Работно време:
Понеделник – Петък 
08:30 – 17:00 часа
Обедна почивка
12:00 – 12:30 часа
6.Пункт „Изчислителен център“
Адрес: бул. „Сливница“ №191, ет.1;
Работно време:
Понеделник – Петък 
08:30 – 17:00 часа
Обедна почивка
12:00 – 12:30 часа
7.Пункт „Почивка“ (обръщач)
Адрес: ул.„Василаки Пападополу“
Работно време:
Понеделник – Петък 
08:30 – 17:00 часа
Обедна почивка
12:00 – 12:30 часа

Считано от 21.07.2022 г. прекратяват дейността си следните пунктове:

кв. „Галата“, сп. Центъра
Адрес: ул.„Кап. 1-ви ранг Г. Купов“, сп. „Галата център“.
Пункт Аспарухово
Адрес: кв. „Аспарухово“, бул. „Народни будители“, сп.ДКЦ 2.
Пункт Вл. Варненчик
Адрес: ж.к.„Вл. Варненчик“, бул. „Св. Елена“ – пред ПТТС 23 (Поща).
Пункт Север
Адрес: бул. „3-ти март“ (ТИС Север).
Пункт Младост
Адрес: бул. „Сливница“, спирка „Младост“ (Дом Младост).
Пункт Явор
Адрес: бул. „Осми Приморски полк“ №139, бл.38, вх.В  (до сп.„Явор“).

Информираме гражданите, че считано от 21.07.2022 г. закупуването и зареждането на карти за пътуване с обществения транспорт може да се извършва всеки ден. Картите се издават от дата до дата с валидност 30 календарни дни или в зависимост от избраният период – месечен, тримесечен, шестмесечен или годишен.  Провеждането на кампании за  продажба на карти на отделни категории лица отпада.

Информираме гражданите на град Варна, че закупуването и зареждането на абонаментни карти на преференциални цени, издадени на правоимащи лица /пенсионери, учащи се и лица с трайни увреждания/- се извършва единствено в пунктовете за продажба и зареждане на карти.

При опит за зареждане от машина за продажба на билети /МПБ/ е възможно картата да бъде задържана/блокирана. В случай на възникнал проблем, се подава сигнал в ОП ТАСРУД на телефон 080040280 , за да се уведоми технически екип.

Информация относно издаване на абонаментни карти за пътуване  0883 55 66 43

ВНИМАНИЕ !

Напомняме на гражданите, че електронни предплатени карти на цена 10,00 лв. се закупуват само от пунктовете за продажба на карти, но могат да се презареждат от МПБ на спирка, в автобус/тролейбус или от пунктовете за продажба и зареждане на карти.  

Издадена веднъж пластика/карта може да се зарежда многократно, така изхвърлянето й не е необходимо.

При презареждане на предплатена карта от МПБ  Ви напомняме, че е необходимо да вземете системния бон,  който се разпечатва от лявата страна под дисплея.