Условия за пътуване в обществения транспорт на Община Варна-извадка касаеща права и задължения на пътниците

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна – извадка.
Приета с Решение № 433-2(10)/16.12.2020 г. на Общински съвет – Варна, в сила от 2.01.2021 г.

УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ НА ПЪТНИЦИ ПО МАРШРУТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
Чл. 12. Пътник с редовен превозен документ има право да превозва в превозните средства на обществения градски транспорт:
(1) Безплатно до 2 броя ръчен багаж, включително музикални инструменти, като сбора от трите измерения за всеки от тях не надвишава 140 см. Багаж с по-големи размери или над допустимия брой, се таксува за всеки свръхбагаж поотделно с билет на хартиен носител или електронен билет. За всяка единица багаж, подлежаща на таксуване, но не таксувана, пътникът закупува билет за нередовен пътник. Багажът на пътника не трябва да представлява опасност за другите пътници, да пречи на видимостта на водача на превозното средство, да представлява заплаха за сигурността и безопасността на движение или да се поставя на седалките на превозното средство.
(2) …. Количките без дете или без лице с увреждания в тях се таксуват с билет на хартиен носител или електронна карта.
(3) Безплатно домашен любимец, поставен в клетка с размери до разрешените за безопасен превоз на ръчен багаж по ал. 1, при условие, че не създава опасност от причиняване на травма, увреждане и не представлява заплаха за останалите пътници или водача, като не се поставя на седалките на превозното средство.
(4) Безплатно ски, скейтборд, сноуборд, шейна или детски велосипед с дължина до 1,20 м, при условие, че не представляват заплаха за сигурността на пътниците или водача и за безопасността на движение.

Чл. 16. Пътниците са длъжни:
1. Да притежават редовен превозен документ до слизането си в района на спирката на обществения градски транспорт;
2. Да предоставят превозния си документ на контролните органи за проверка и документ за самоличност при необходимост;
3. Да заплатят предвидения в настоящата наредба билет за нередовен пътник, издаден от контрольор, при пътуване с нередовен или без превозен документ;
4. Да слязат от превозното средство на следващата спирка по маршрута и да предоставят на контролните органи лична карта/паспорт за съставяне на Акт за административно нарушение при отказ от заплащане на определения в настоящата наредба „билет за нередовен пътник“.

Чл. 17. На пътниците е забранено:
1. Да се качват или да слизат от превозното средство, когато превозното средство е все още в движение, преди отварянето на вратите напълно или след подаване на звуков сигнал, предупреждаващ за затваряне на вратите и потегляне на превозното средство;
2. Да стоят на стъпалата на превозните средства;
3. Да пречат на затварянето или отварянето на вратите;
4. Да разговарят с водача по време на движение;
5. Да свирят на музикални инструменти, да използват високоговорители, да слушат силно музика или да нарушават спокойствието на останалите пътници;
6. Да изхвърлят отпадъци и да нарушават обществения ред;
7. Да причиняват повреда на превозните средства и имуществото в тях.
8. Да застрашават с действията си безопасността на движението и сигурността на останалите пътници или водача;
9. Да просят и събират дарения или да извършват търговска, рекламна и пропагандна дейност;
10. Да пушат, включително електронни цигари, и да консумират храни и алкохолни напитки в превозните средства;
11. Да изхвърлят предмети през прозорците на превозното средство.
12. Да преотстъпват превозния си документ на други лица или да оставят същия в превозното средство.

Чл. 24
(2) Контрольори, извършващи проверка по редовността на пътниците, при установяване на нарушение съставят Актове за установяване на административни нарушения на нарушителите или предприемат други действия според предоставените им с тази наредба правомощия.
Наредбата може да разгледате на следният адрес:

НАРЕДБА за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна