Видеонаблюдение на автобусни спирки

ОП ТАСРУД продължава съвместната си дейност с ,,Общинска полиция-Варна‘‘ по извършването на проверка и контрол относно редовността на пътниците в обществения транспорт.
ОП ТАСРУД Ви информира, че по спирките на Градски Транспорт-Варна, на които има монтирани машини за продажба на билети , се извършва видеонаблюдение. Регистрирани са няколко случаи на вандализъм, като материалите са предадени на компетентните органи.Към момента има установени лица, срещу които се предвиждат съответните законови действия.