СВЕТОФАРИ СЪС ЗВУКОВО ИЗВЕСТЯВАНЕ ЗА НЕЗРЯЩИ

На 45 светофара са монтирани бутони за звуково известяване за незрящи. С помощта на инсталирани бутони за заявка за звуков съпровод, незрящите подават инфо към светофарната уредба и при следващ зелен пешеходен сигнал се включва акустичен звук, който указва посоката за безопасно пресичане на пътното платно. Бутонът за заявка е позициониран от лявата страна на посокота, в която лицето иска да пресече.