Маршрутни промени по линии 109 и 409 от 01.05.2024 г.

От 01.05.2024 г. „Градски транспорт“ ЕАД Варна ще обслужва автобусна линия 409 до К.К. „Златни пясъци“ от 06:00 часа до 23:00 часа на всеки 30 минути. Автобусите по линията в посока „Ривиера“, след спирка „Изгрев“ ще обслужват спирки „Ален мак“, „ВСУ“, „Ален мак“ (за „Златни пясъци“), „Майстор Манол“ и по маршрута си. В посока Аксаково след спирка „Майстор Манол“, автобусите ще обслужват „Ален мак“, „ВСУ“, „Ален мак“, „Изгрев“ и по маршрута си.

Автобусите по линия 109 преустановяват обслужването на сп. „Ривиера“, запазват настоящото си разписание до сп. „Панорама“.

Автобусите по линия 9 запазват маршрута си до сп. „Журналист“.

Очаквана дата за приключване на ремонтните дейности и възстановяване на маршрутите на линия 9 до К.К. „Златни пясъци“, на линия 409 до К.К. „Златни пясъци“ през „Журналист“ е 20.05.2024 г.