Промени по маршрута на линии № 1, 7, 118 от 16.04.2024

Считано от 16.04.2024 г., поради невъзможност за обслужване на автобусна спирка „Пивовара“ от линии № 1, 7 и 118 се въвеждат следните промени:

Курсовете на линия № 1 сутрин в 06:45 и 07:05 от ЖП гара ще се изпълняват до сп. „Бизнес парк“.
Курс на линия № 1 в 17:00 часа от „Пивовара“ ще се изпълнява от „Бизнес парк“, сп. „Млекозавод“ и спирките по маршрута.

Курсове на линия № 7 в 06:50 и 15:50 от ЖП гара ще се изпълняват до „Бизнес парк“.
Курсовете на линия № 7 в 07:49 и 16:50 ще се изпълняват с начална спирка „Бизнес парк“, следват „Винзавод“, „Елпром“ и по маршрута.

Курс на линия № 118 в 07:13 от „Почивка“ ще се изпълнява до „Бизнес парк“.
Курс на линия № 118 в 08:18 от сп. „Бизнес парк“, „Млекозавод“, „Метро“ и по маршрута.