Възстановява се движението по линии 18, 18/40 и 118 А от 9.04.2024 г. по ул. „Д-р Ат. Липов“

Считано от 09.04.2024 г. се възстановява движението по ул. „Д-р Ат. Липов“ в с. Тополи.
Автобусите по линии 18, 18/40 и 118 А ще обслужват спирка „Обръщач Тополи“.

Автобусите по линии 18 А и 118 А от/до с. Казашко ще се движат по утвърденият си маршрут.

Преустановява се обслужването на временно изградените спирки на ул. „Йордан Николов“ – двупосочно.