Промени в маршрута на линия №39 от 01.04.2024 г.

За подобряване транспортната свързаност и обслужването на пътниците по линия №39, считано от 01.04.2024 г. се въвежда ново разписание в делничните дни с интервал от 30 минути. Предвидени са промени и от спирка „Почивка“ до ЗПЗ (ОПСО) в часовете на обслужване в 07:10, 07:40 и 16:40, а от ОПСО до спирка „Почивка“ в 07:55 ч., 08:25 ч., 17:25 ч.