Възстановяване обслужването на сп.“Хлебозавода“

Считано от 01.12.2023 г. /петък/ се възстановява обслужването на курсовете до сп. „Хлебозавода“.

Превозните средства ще са обозначени с табели „13+32“. 

След спирка „Мир“ автобусите продължават по ул. „Мир“ до спирка „Хлебозавода“, по бул. „Христо Смирненски“ надясно, обслужват сп. „Военна болница“ и завършват курса на обръщача на бл. 22.
За делник в часове от ЖП гара както следва: 06:15, 07:20, 08:10, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:22, 18:05, 19:00, 20:00.
За празник от ЖП гара: 07:20, 08:40, 09:20, 10:40, 11:20, 12:20, 13:40, 14:20, 15:40, 16:20, 17:40, 18:20, 20:00.
Курсовете на линия №13 остават без промени в настоящият си маршрут.