Маршрутни промени по линия №82 и 83

От 13.11.2023 г. се преустановява обслужването на тролейбусни линии №82 и 83 от и до ЖП гара.
Същите ще се обслужват до обръщача на СУ „Димчо Дебелянов“.
Маршрутните промени се въвеждат поради затваряне за движение на
северното платно на бул. „Девня“ в участъка от ул. „Преслав“ до ул.“Дунав“.
Обект: Обособена позиция 4: Основен ремонт на бул. „Девня“ от бул. „В. Левски“
до ул. „Преслав“ по плана на район „Одесос“, гр. Варна, етап I по проект
„Основен ремонт/реконструкция на уличната мрежа в район „Одесос“ община Варна.