Светофарна уредба на бул. „Княз Борис I“ и ул. “Янаки Богданов“

До приключване на ремонтите дейности по ВиК авария светофарна уредба, находяща се на бул. „Княз Борис I“ и ул. “Янаки Богданов“ (Горчивата чешма)“ ще бъде изключена .

Към настоящият момент кръстовището временно се обслужва от преносима светофарна уредба.

След приключване на ремонтните работи ще бъде възстановен нормалният режим на работа.