Видове превозни документи, използвани в МГОТ на Варна

Информираме гражданите и гостите на гр. Варна, че според Наредба за реда
и условията за пътуване в обществения транспорт на община Варна редовните
превозни документи са:
Билети на хартиен носител, издадени по реда на Наредба за условията и
реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа;
Билети на хартиен носител, закупени от машини за продажба на билети;
Електронни билети, закупени от интернет сайт или мобилно приложение;
Билети за нередовен пътник;
Електронни абонаментни карти;
Електронни предплатени карти;
Абонаментни карти;
Извънредни билети за пътуване ( системен бон ).

Използването и представянето на снимка на електронен билет, закупен от
мобилното приложение TicketVarna се разглежда като злонамерено действие,
представената снимка не се признава за редовен превозен документ, а пътникът,
представил такава снимка се приема за нередовен пътник.
При установяване на такова неправомерно действие акаунтът, закупил този
електронен билет и споделил го като снимка с друго лице, бива блокиран.