Възстановяване маршрута на линии №29, 31, 31А

Уважаеми пътници,

По информация от изпълнителите на проекта за реконструкция на централен водопровод до 18.08.2023 г. – петък, строително монтажните работи по бул. „Цар Борис III-ти“ ще бъдат завършени.

От 18.08.2023 г. ще се възстанови обслужването на автобусни линии № 29, 31 и 31 А по утвърдените им маршрути и разписания.