Период на валидност на карти за пенсионери!

Информираме пенсионерите над 65 години, използващи абонаментни карти
на преференциални цени, че имат възможност да използват
абонаменти за 30, 60 или 90 дни.
Напомняме на ползващите такива абонаментни карти, че през времето на
активност на заплатения период не могат да бъдат правени промени на заявените
за ползване една или две линии.