Вандалски прояви по Автоматизираната Билетната Система – МПБ на спирка „Чаталджа“

На 29.06.2023 г. Машината за продажба на билети на спирка „Чаталджа“ е била обект на вандализъм от страна на непълнолетно лице. Видно от видеозаписите, лицето отива до машината, удря и чупи дисплея. Стойността на увредения монитор е 2 000 лв.
Благодарение на изграденото видеонаблюдение и адекватна намеса на полицията, извършителят е установен – Б.М. непълнолетен.
Наказателното производство спрямо непълнолетното лице е прекратено и спрямо него следва да бъдат наложени съответните възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, които да окажат превъзпитателен ефект. Преписката е пренасочена към съответната Местна комисия /МК БППМН/.
Призоваваме гражданите на Варна да пазят изграденото и поставено за ползване имущество – общинска собственост. Всяко посегателство върху чуждо имущество се наказва и води след себе си до неблагоприятни последици за извършителите.