Маршрутни промени по линия №12 и 209 от 29.07.2023 г

След 09:00 часа на 29.07.2023 г. /събота/  автобусна линия №12 посока „Бриз“,
след спирка „Дубровник“ ще продължава по бул. „Васил Левски“, ще обслужва
спирка „Базар Левски“, на кръстовището с бул. „Осми Приморски полк“ ще завива наляво посока „Бриз“.

Промените се въвеждат ДВУПОСОЧНО.

След 09:00 часа на 29.07.2023 г. /събота/ автобусна линия №209 след спирка „Мир“ ще завива НАДЯСНО по ул. „Студентска“, ще обслужва временна спирка срещу паркинга на НУК (нов учебен корпус на ТУ) и на кръстовището с бул. „Осми Приморски полк“ ще завива надясно, на кръстовището с бул. „Васил Левски“ ще продължава посока „Почивка“.
Промените се въвеждат ДВУПОСОЧНО.