Извършители на вандалски прояви по Автоматизираната билетна система

Благодарение на изграденото видеонаблюдение, бързата и адекватна намеса на полицията във връзка с вандалските прояви спрямо оборудване на Автоматизираната билетна система, има разкрити извършители и спрямо тях са предприети необходимите мерки и са им наложени наказания.

За съжаление имаме наблюдения, че преобладаващи са случаите на вандализъм, извършени от непълнолетни и малолетни лица. Поради това, че те не са наказателно отговорни, образуваните преписки се прекратяват.

М. Юни 2023 г., е счупена Машината за билети на спирка „Средношколска“.

Извършителя е установен, В.Н. непълнолетен

М. Февруари 2023 г., е счупена Машината за билети на спирка „Тракия“. Извършителя е установен, Д.Д. на 14 години.

М.  Януари 2023 г. е била счупена Машината за билети на спирка „ТИС Север“. Разкрит е извършителя К.И., който е малолетен.

М .Януари 2023 г. на спирка Средношколска е скъсано кабелното захранване на видеонаблюдението. Разкрити са две малолетни лица.

М. Октомври 2022 г. на спирка „Школа МВР“ е счупена Машината  за билети. Извършителите са установени, К.С. и Г.А. и двамата непълнолетни.

М. Май 2022 г. на спирка „Ученически комплекс“ е счупена Машина за билети, като извършителят е В.Н., непълнолетен.

М. Февруари 2022 г. е счупено Информационното табло на спирка „Студентска“. Установен е малолетния Я.Н., като извършител.

М. Февруари 2022 г. е счупена Машина за билети на спирка „Явор“. Извършителя е установен Б.П., който е непълнолетен.

М. Януари 2022 г. на спирка „Централна автобаза“ е счупена Машината за билети. Установени са извършителите – непълнолетния Б.Б и малолетния К.В.

М. Декември 2021 г. на спирка „Дом Младост“ е счупена Машина за билети. Извършителят е малолетния К.П.

М. Август 2021 г. на спирка „Вамо“ е счупена Машината за билети от непълнолетния Р.В. Същото лице през м.октомври 2021 г. е установено като извършител на счупване на валидатор в автобус –  Р.В., непълнолетен.

През м. Ноември 2020 машината в автобус по линия №31 е счупена, като извършителя е А.О пълнолетно лице с психично заболяване, за което са предприети съответни мерки.

Причините за извършеното от тези лица е лекомислие и импулсивност. Всички тези случаи се отнасят към съответните институции и МКБППМН за предприемане на действия по компетентност.

Има случаи на вандализъм и от страна пълнолетни граждани. При тях последиците са други.

През м. Юли 2022 г. е счупена машина за билети в автобус и е установен извършителя – К.В., който е възстановил стойността на нанесените щети.

През м. Октомври 2021 г. е счупена машина за билети на спирка и е установен извършителя – С.С., който е възстановил стойността на нанесените щети.

Има и установени извършители на счупени машини за билети, на които са присъдени и по-тежки наказания.

Призоваваме гражданите на Варна да пазят изграденото и поставено  за ползване имущество – общинска собственост. Всяко посегателство върху чуждо имущество се наказва и води след себе си до неблагоприятни последици за извършителите.