Валидност на карти за пътуване по линии №9, 409 и 23

Във връзка с ремонти по трасето на линии № 9, 409 и 23 уведомяваме гражданите, че за времето на ремонтите валидността на картите за пътуване е както следва:

  • Издадените карти за линия № 9 ще се признават в превозните средства по линия №409 след спирка  „Катедралата“ в посока КК „Златни пясъци“;
  • Издадените карти за линия №409 ще се признават в превозните средства по линия №9 след спирка „Козирката“ в посока КК „Златни пясъци“;
  • Издадените карти за линия №30 ще се признават в линия №23 от спирка „Поделението“ до спирка „Лотус“, двупосочно.