Маршрутни промени по линия №12, 13, 209 от 18.05.2023 г

Във връзка с изпълнение на реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци – III етап“ с възложител Община Варна и бенефициент „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД и договор с предмет „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Хр. Смирненски“ от изпълнителя ДЗЗД „Пчелина 2020“ ни информираха на 16.05.2023 г. с писмо, че от 18.05.2023 г. до 30.07.2023 г. се въвежда временна организация на движението по бул. „Христо Смирненски“, както следва:

Считано от 09:00 часа на 18.05.2023 г. – четвъртък, ще бъде затворен за движение двупосочно участъка от кръстовището с ул. „Мир“ до кръстовището с ул. „Дубровник“.
Автобусите по линии №12 и 13 след спирка „Мир“ ще завиват надясно по бул. „Христо Смирненски“ посока обръщач „Бриз“. Ще обслужват спирки „Медицински комплекс“, „Сотира“ и „Бриз“.
Без обслужване ще бъдат спирки „Военна болница“ и „Черноризец Храбър“ – ДВУПОСОЧНО.

Автобусите по линия №209 посока „Почивка“ след спирка „Мир“ ще завиват надясно по бул. „Христо Смирненски“. Ще обслужват спирки „Медицински комплекс“, „Сотира“ и по маршрута си до „Почивка“.
Без обслужване ще бъдат спирки „Военна болница“ и „Черноризец Храбър“ – ДВУПОСОЧНО.