Нови цени на хартиени билети за пътуване с обществения транспорт от 06.01.2023 г.

Информираме гражданите и гостите на гр.Варна, че от 06 Януари 2023 г. цената на хартиения билет за пътуване с масовия градски обществен транспорт на територията на общинската транспортна схема се променя на 2,00 лв. за 60 минути времепътуване и 2,50 лв. за 90 минути времепътуване. Всички останали цени остават непроменени.

Промяната в цената на хартиения билет за пътуване беше приета от Общински съвет Варна с решение №1123-3 (31)/ 21.12.2022 г.

Считано от 06 Януари 2023 г. гражданите и гостите на Варна ще ползват обществения транспорт при следните цени на превозни документи:

За цялата общинска транспортна схема ще се закупува хартиен билет за 60 минути -2,00 лв. и билет за 90 минути -2,50 лв. Без промяна е цената на целодневен билет – 4,00 лв. Тези видове билети ще се закупуват от машините за продажба на билети на спирки и в автобус/ тролейбус.

Остават непроменени цените на електронните билети, закупени от мобилно приложение на Община Варна за покупка на билети за градски транспортTicketVarna .

Цените на билетите при закупуването им чрез мобилното приложение са 60 минути -1,00 лв. и 90 минути-1,50 лв.

Цената на електронната предплатена карта за пътуване също остава непроменена. Предплатената карта се закупува от пунктовете за продажба на билети и карти и се презарежда в машини на спирка и в превозно средство, или в пунктовете на ОП ТАСРУД. Цената на пластиката се заплаща еднократно- 2,00лв.  Зарежда се със сума кратна на 10,00 лв. За всеки 10,00 лв. се получават 11 часа времепътуване. При използването на тази карта е необходимо да се маркира на валидатора в автобуса/тролейбуса съответната цена от 1,00 лв., 1,50 лв. и 4,00 лв. в зависимост от времепътуването, което е избрано.

Цената на свободните абонаментни карти също не е променена. Абонаментните карти се закупуват от пунктовете на ОП ТАСРУД.

Препоръчваме на гражданите и гостите на гр.Варна, ползващи обществен транспорт да си закупуват абонаментни и предплатени карти, както и да ползват мобилното приложение.

Купуването на хартиен билет от машините за продажба на билети се препоръчва да се ползва само при липса на какъвто и да е друг превозен документ и при инцидентни пътувания.