Mаршрутни промени линия №23 от 28.04.2023 г.

Във връзка с изграждане на обект: „Доизграждане на канализационна мрежа в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, „Пчелина“ и „Сотира“, бул. „Хр. Смирненски“, реконструкция на канализационен клон под „Вл. Варненчик“, реконструкция на магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ – III етап“, с възложител Община Варна и бенефициент „Водоснабдяване и канализация – Варна“ ООД, считано от 28.04.2023 г. – петък,  маршрута на обслужване на автобусна линия 23 ще бъде променен както следва:

От ЖП Гара посока с. Каменар до спирка „Янко Михайлов“ по утвърденият маршрут, продължава по бул. „Васил Левски“ – обслужва спирки „Стадион Спартак“, ХЕИ, „Дубровник“, „Базар Левски“, продължава по бул. „Осми Приморски полк“ – спирки: „Лотос“, „Резервоара“, „Моста“, „Светкавица“, „Разклон Виница“, „ТВ кула“, „Поделението“.

Преминава през с. Кичево, с. Куманово и НЕ ОБСЛУЖВА СПИРКИ  в тези населени места!

Първа спирка в с. Каменар е „Разклон Куманово“, следват спирки „Център Каменар“ и Блоковете Каменар“.

НЯМА ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ СЛЕДНИТЕ СПИРКИ:

„Лозарска“, „Балкантурист“, „Кантона“, „Росица“, „Свежест“, „Разклон Каменар“, „Горска“, „Трафопост“.

Промените се въвеждат ДВУПОСОЧНО за времето на ремонтните дейности.

За делник от ЖП Гара: 05:20, 07:30, 11:00, 14:15, 17:15, 19:30.

От с. Каменар: 06:20, 08:30, 12:00, 15:15, 18:15, 20:30.

 

За празник от ЖП Гара: 05:20, 07:30, 12:00, 17:15, 19:30.

От с. Каменар: 06:20, 08:30, 13:00, 18:15, 20:30.

 

Поради дублиране на маршрута на автобусна линия 30 (сп. „Лотос“ – сп. „Поделението“) считано от 28.04.2023 г. пътниците за и от СО „Добрева чешма“ могат да ползват преминаващия автобус по линия 23, който няма да влиза в СО „Добрева чешма“.