Приключване ремонтни дейности в района на ул.“Железни врата“

          Считано от днес, 21.11.2022 г. – понеделник, автобусна линия №13  възстановява обслужването по обичайният си маршрут.
          Ще се обслужват спирки: „Бл. 22“, „Нов корпус на ИУ“, „Железни врата“.
          Маршрутните промени бяха наложени във връзка изпълнение на проекта за обект:  „Основен ремонт на ул. „Дубровник“, по плана на 24-ти м.р., район Приморски, гр. Варна – Ι етап (обект фактически свързан с бул. „В. Левски”).