Издаване на дубликат на персонализирана карта за пътуване в градския транспорт на Варна на преференциални цени

Уведомяваме гражданите на град Варна, които използват персонализирани карти за пътуване в градския транспорт на Варна на преференциални цени, че, считано от 15 Октомври 2022 г. издаването на дубликат на изгубена или повредена карта ще се извършва срещу заплащане. Сумата за тази услуга е определена в решение на общински съвет – Варна с №434-2(10)/16.12.2020 г. , където се определя следното : „Граждани, изгубили/повредили персонализирана карта за пътуване на преференциални цени, заплащат за издаването на дубликат цена в размер на 7,00 лв.“

За повредена карта по вина на притежателя се приема карта, която е със следи от физическо въздействие или физически разрушена ( пречупена, прегъната, с нащърбени краища ).

Повредена карта не по вина на притежателя се приема карта, която е без следи от физическо въздействие и не е физически разрушена, но не може да се прочете от четящо устройство. Такава карта ще се подменя без да се заплаща сумата от 7 лева.