Маршрутните промени по линия №39

Въведени са, до приключване на ремонтните дейности,
двупосочно маршрутни промени в обслужването на автобусна линия 39 в район
„Младост“. След спирка „Топла вода“, автобусите ще продължават по бул.
„Девня“ и на кръговото кръстовище с бул. „Република“ ще се включват по
маршрута си.
Без обслужване ще е спирка „Звезда“ на ул. „Райко Даскалов“ –
двупосочно.
Маршрутните промени са въведени във връзка с издадено разрешение за
строеж и протокол за откриване на строителна площадка за обект: „Основен
ремонт на ул. „Райко Даскалов“ ", по плана на 16-ти м. р. - юг, район Младост,
гр. Варна.