Зареждане на абонаментна карта за пътуване на преференциални цени

Информираме гражданите на град Варна, че закупуването и зареждането на абонаментни карти на преференциални цени, издадени на правоимащи лица /пенсионери, учащи се и лица с трайни увреждания/- се извършва единствено в пунктовете за продажба и зареждане на карти.

При опит за зареждане от машина за продажба на билети /МПБ/ е възможно картата да бъде задържана/блокирана. В случай на възникнал проблем, се подава сигнал в ОП ТАСРУД на телефон 080040280 , за да се уведоми технически екип.

ВНИМАНИЕ !

Напомняме на гражданите, че електронни предплатени карти на цена 10,00 лв. се закупуват само от МПБ на спирка или от пунктовете за продажба на карти, но могат да се презареждат от МПБ на спирка, в автобус/тролейбус или от пунктовете за продажба и зареждане на карти.  

Издадена веднъж пластика/карта  се зарежда многократно. Валидността на картата е 180 дни. След изтичане на този срок неизразходваният кредит се замразява до следващо зареждане. 

При покупка на предплатена карта от МПБ  Ви напомняме, че освен пластиката, която се подава от дясната страна на машината, над слота/отвор за банкноти , е необходимо да вземете и касовият бон,  който се разпечатва от лявата страна под дисплея.