Зареждане на абонаментна карта за пътуване на преференциални цени

Информираме гражданите на град Варна, че закупуването и зареждането на абонаментни карти на преференциални цени, издадени на правоимащи лица /пенсионери, учащи се и лица с трайни увреждания/- се извършва единствено в пунктовете за продажба и зареждане на карти.

При опит за зареждане от машина за продажба на билети /МПБ/ е възможно картата да бъде задържана/блокирана. В случай на възникнал проблем, се подава сигнал в ОП ТАСРУД на безплатен телефон 080040280 , за да се уведоми технически екип.

ВНИМАНИЕ !

Напомняме на гражданите, че електронни предплатени карти на цена 10,00 лв. се закупуват само от пунктовете за продажба на карти, но могат да се презареждат от МПБ на спирка, в автобус/тролейбус или от пунктовете за продажба и зареждане на карти.  

Издадена веднъж пластика/карта  се зарежда многократно. Валидността на картата е 180 дни. След изтичане на този срок неизразходваният кредит се замразява до следващо зареждане. 

При презареждане на предплатена карта в МПБ  Ви напомняме, че е необходимо да вземете  системния бон,  който се разпечатва от лявата страна под дисплея.