Информация относно превозни документи

При закупуване на превозни документи от машини за продажба на билети е необходимо пътникът да вземе и да запази билета и издадения системен бон до края на тяхната валидност.

Нови карти се закупуват само от пункт за продажба на превозни документи, при което е необходимо да се запази системния бон до следващо презареждане.

В случай на възникнал технически проблем при закупуването на билет или  презареждане на предплатена карта за пътуване се подава сигнал към ОП „ТАСРУД“ на безплатен телефон 0800 40 280 от 06:00 ч. до 22:00 ч. без почивен ден. Сигналът трябва да се подаде своевременно и да съдържа необходимата  информация относно – номер на линия, регистрационен номер на ППС (изписан върху машината за продажба на билети) и други въпроси, зададени от оператора, с цел уточняване на конкретната ситуация.
Гражданинът ще бъде уведомен за резултата от извършената проверка.

Електронни предплатени карти (пластика) може да се зареждат многократно от машини за продажба на билети на спирка, в автобус/тролейбус или от пунктовете за продажба на карти.

Електронните предплатени карти имат активен период на валидиране 180 дни. След този период кредитът се заключва. За да бъде отново активен, следва да се зареди с минимална сума от десет лева. След това кредитът се натрупва и се удължава периода на активност на картата с още 180 дни от датата на презареждане.