Отбиване на маршрут поради тежко ПТП на линия 118 и 82

Поради възникнало тежко ПТП на бул. „Сливница“, се променя маршрута на линия 118 и след спирка „КАТ“, ще се движи по маршрута на линия 41 до спирка „Веселин Ханчев“ за неопределен период.
Линия 82 ще се движи по маршрута на линия 88.