Превозни документи от 12.05.2022г.

Превозни документи:
билети на хартиен носител
електронни билети
абонаментни карти
електронни абонаментни карти
електронни предплатени карти –
закупени от машини за продажба на билети или мобилно приложение – TicketVarna – Важат само за превозните средства на „Градски транспорт“ЕАД.

В превозните документи на хартиен носител закупени от машини за продажба на билети е въведено времепътуване със следните цени: 60 минути – 1,60 лв.; 90 минути – 2,40 лв.; целодневен – 4,00 лв.
Превозните документи закупени от мобилното приложение – TicketVarna и електронните предплатени карти са с цени: 60 минути -1,00 лв.; 90 минути-1,50 лв.
При закупуването на хартиени билети от МПБ в автобус/ тролейбус – валидността на билета започва от момента на закупуването му и важи за посочения в него час. През този период с билета могат да се извършват прекачвания, като при всяко прекачване е необходимо да се валидира на валидатора в съответния автобус/ тролейбус.
При закупуването на билети от МПБ от спирката – валидността на билета започва да тече от закупуването му и важи за посочения в него час, но при качване или прекачване в автобус/ тролейбус пътника задължително трябва да се валидира на валидатора, за да бъде застрахован.
Предплатените карти се закупуват от МПБ на спирката или от пунктовете на „Градски транспорт“ЕАД. Издадената веднъж карта /пластика/ може да се зарежда многократно от МПБ на спирка и в автобус/ тролейбус.
При зареждането на 10,00 лв. се получава бонус от 1,00 лв. или още 60 минути времепътуване.
При качване в автобус/ тролейбус пътника избира на валидатора времепътуването, което желае – 60 мин., 90 мин. или целодневно и валидира избраният билет.
При валидиране на предплатената карта се изписва надпис “Успешно валидиране”; оставаща сума и час, до който важи валидацията.
При прекачване в друго превозно средство, картата задължително се валидира и излиза съобщение, че към момента тече времепътуването, което сте закупили. В случай, че времето е изтекло отчита неуспешна валидация и е необходимо да се закупи ново времепътуване по избор. С предплатена карта може да се закупи само един билет по време на пътуването. Закупуването на втори билет, докато първият не е изтекъл, води до автоматично прекратяване  валидността на първият, без да е приключило времепътуването.