Нови цени на хартиени билети за пътуване с обществения транспорт от 12.05.2022г.

Информираме гражданите и гостите на гр.Варна, че от 12 Май 2022 г. цената на хартиения билет за пътуване с масовия градски обществен транспорт на територията на общинската транспортна схема, закупен от машина за продажба на билети, се променя на 1,60 лв. за 60 минути времепътуване и 2,40 лв. за 90 минути времепътуване. Всички останали цени остават непроменени.
Промяната в цената на хартиения билет за пътуване беше приета от Общински съвет Варна с решение 918-4 (25)/ 20.04.2022 г., като с него беше изменено Решение №434-2(10)/16.12.2020 г. В гр.Варна цената на билета за пътуване не е била променяна от 2008 г.
За необходимостта от изменението на цената на билета за пътуване беше посочена бързо променящата се икономическа ситуация, повишаването цената на горивата и енергоресурсите в световен мащаб и на местно ниво, специфичните нетрадиционни мерки за преодоляване на ковид пандемията, намаленият пътникопоток, както и други фактори, които оказват отражение върху разходите при изпълнението на услугите по обществен превоз на пътници.
Считано от 12 Май 2022 г. гражданите и гостите на Варна ще ползват обществения транспорт при следните цени на превозни документи:
За цялата общинска транспортна схема ще се закупува хартиен билет за 60 минути -1,60 лв. и билет за 90 минути -2,40 лв. Отпада варианта за билет от 120 минути. Без промяна е цената на целодневен билет – 4,00 лв. Тези видове билети ще се закупуват от машините за продажба на билети на спирки и в автобус/ тролейбус или от шофьор на съответното превозно средство.
Остават непроменени цените на електронните билети, закупени от мобилно приложение на Община Варна за покупка на билети за градски транспорт – TicketVarna .
Цените на билетите при закупуването им чрез мобилното приложение са 60 минути -1,00 лв. и 90 минути-1,50 лв.
Цената на електронната предплатена карта за пътуване също остава непроменена. Предплатената карта се закупува от машини за продажба на билети на спирка и се презарежда в машини на спирка и в превозно средство. Цената е 10,00 лв. при което се получават 11 часа времепътуване. При използването на тази карта е необходимо да се маркира на валидатора в автобуса/тролейбуса съответната цена от 1,00 лв., 1,50 лв. и 4,00 лв. в зависимост от времепътуването, което е избрано.
Цената на свободните абонаментни карти също не е променена. Абонаментните карти се закупуват от пунктовете на „Градски транспорт“ ЕАД.
Препоръчваме на гражданите и гостите на гр.Варна ползващи обществен транспорт да си закупуват абонаментни и предплатени карти, както и да ползват мобилното приложение.
Купуването на хартиен билет от машините за продажба на билети се препоръчва да се ползва само при липса на закупена карта и при инцидентни пътувания.