ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ОП ТАСРУД напомня на всички заинтересовани  граждани, които пътуват с масовия градски транспорт на територията на Община Варна, с деца от 0 до 7 годишна възраст, че са задължени да представят превозен документ на децата, съгласно Заповед №2317 от 02.06.2015г.

Наличието на безплатна карта за деца до 7 годишна възраст, служи като застраховка при настъпване на ПТП с превозното средство от МГОТ.

Картите са безплатни, поименни и без снимка. Издават се срещу предоставено копие от акт за раждане (може и копие) или друг документ удостоверяващ възрастта на детето. Лична карта на родител/настойник с постоянен адрес в Община Варна или удостоверение за настоящ адрес с регистрация в Община Варна (при липса на постоянен), или регистрационна карта на чужденец с предоставена временна закрила. Картите се издават за срок от 365 дни или до навършване на възрастта по категория на абонамента, или до крайния срок на правото на пребиваване в Република България. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно с дубликат.

Картите могат да бъдат заявени на гише в пунктовете за продажба и презареждане на превозни документи.