ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ НА ДЕЦА ОТ 0 ДО 7 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

ОП ТАСРУД напомня на всички заинтересовани  граждани, които пътуват с масовия градски транспорт на територията на Община Варна, с деца от 0 до 7 годишна възраст, че са задължени да представят превозен документ на децата, съгласно Заповед №2317 от 02.06.2015г.

Наличието на безплатна карта за деца до 7 годишна възраст, служи като застраховка при настъпване на ПТП с превозното средство от МГОТ.

Картите са безплатни, поименни и без снимка. Издават се целогодишно срещу предоставено копие от акт за раждане и документ за самоличност на родител/настойник, удостоверяващи възрастта на детето  и постоянен или настоящ  адрес. Картите се издават със срок на валидност една година от датата на издаване, а когато детето навършва 7 години през този период – до датата на навършване на годините. Загубена или унищожена карта може да се замени еднократно с дубликат.

Картите могат да бъдат заявени на гише в Билетен център, и в административната сграда на „Градски транспорт“ ЕАД.