,,Интелигентни“ пешеходни пътеки

Във връзка с повишаване безопасността на участниците в движението, на територията на гр.Варна са изградени 25 „интелигентни“ пешеходни пътеки. Отличителни знаци на съоръженията са: светлинни модули, монтирани в пътната настилка, обозначителни знаци за наличие на пешеходна пътека, стълбчета с монтирани бутони за заявка за пресичане на незрящи хора и тактилната ивица, оказваща началото на пешеходната пътека. Светлинните сигнали на модулите имат за цел да информират водачите на МПС за пресичащ пешеходец ,като са особено ефективни в тъмната част на денонощието. При засичане на пешеходец, стъпил в полето на пътеката, светлинната сигнализация автоматично се задейства и показва посоката на движение на лицето. Бутоните за незрящи граждани са с тактилно обозначение, указващо посоката на пресичане, излъчват звуков сигнал, по който хората се ориентират за местоположението си. Задействат се по определена система, за която незрящите граждани са обучени.