Възстановяване обслужването на курсове по линии 14, 23, 36 и 37 за делнични дни

Считано от 03.12.2021 г. се възстановява обслужването на:

1. Курс по линия 37 в 06:25 ч. от Константиново, 06:50 ч. от Звездица;
2. Курс по линия 36 в 14:30 ч. от Варна за Звездница;
3. Курс по линия 23 в 12:45 ч. от Варна и 13:30 ч. от Каменар.

От 03.12.2021г. курсове на 14 А от Владиславово в 06:35ч. и 12:20ч. часа.

На вниманието на пътуващите с линия 36:
От 03.12.2021 г./петък/ се въвеждат следните промени в някои часове на обслужване:
Корекциите за делник от Варна: в 18:50ч.; 19:50ч.; 20:50ч.
Корекциите за делник от Звездица: в 18:20ч.; 19:20ч.; 20:20ч.

От 04.12.2021 г./събота/ за празник: 14:00ч. от Варна и 14:30ч. от Звездица.