Светофарни уредби на бул.“Васил Левски“ при кръгово с ул.“Девня“/ ул. „Г.Пеячевич“

Информираме водачите на МПС на територията на община Варна, че временно е извършена промяна в режима на работа на двете светофарни уредби в началото на бул.“Васил Левски“ при кръгово с ул.“Девня“/ ул. „Г.Пеячевич“. Заявката, подавана от пешеходци посредством бутон за пешеходна заявка е заменена с автоматична заявка.

С цел безопасното преминаване на пътните платна на бул. “В.Левски“ от пресичащите пешеходци и предпазване на всички участници в движението е извършена настройка за светофарната система за автоматично подаване на периодичен зелен пешеходен сигнал.

Промените се налагат, поради зачестилите вандалски прояви и кражби на оборудване на светофарните уредби. От въвеждането в експлоатация на светофарните уредби до настоящия момент са увредени 4 /четири/ броя бутони и са установени липсващи 6 /шест/ броя бутони за пешеходни заявки, за които Община Варна е завела застрахователни щети.

След възстановяване на щетите, режимът на светофарните уредби ще бъде възстановен в първоначалния стандартен работен режим.