Маршрутни промени за периода на дистанционната форма на обучение

Във връзка с преминаване от присъствена форма в дистанционна форма на обучение, Ви информираме, че от 26.10.2021г. се преустановява обслужването на линия № 14 А, както и курсове по линии:
№ 23 в 12:45 ч. от ЖП Гара и 13:30 ч. от Каменар;
№ 36 за 06:50 ч. от Звездица, 14:30 ч. за Звездица;
№ 37 с курс в 06:25 ч. от Константиново.