ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ – ЗА УДОБСТВО НА ПЪТНИКА / Плащаш 10,00 лв., получаваш 11,00 лв./

За удобство на пътника се предлагат ПРЕДПЛАТЕНИ КАРТИ на цена от 10,00 лв. /1 пътуване бонус/ На всеки 10,00 лв. се получава 1 времепътуване в рамките на 60 минути бонус. Валидността на картата е 180 дни. След изтичане валидността на картата неизразходваният кредит се замразява до следващо зареждане.
Зареждането може да се извърши многократно, т.е при 20,00 лв. ще има в картата 22,00 лв. и т.н.
При качване в автобус/ тролейбус пътника избира на валидатора времепътуването, което желае – 60 мин. -1,00 лв., 90 мин. -1,50 лв. или целодневно -4,00 лв. и картата се валидира.
Предплатените карти се закупуват от пунктове за продажба и презареждане на превозни документи. Издадената веднъж карта /пластика/ може да се зарежда многократно от МПБ на спирка, в автобус/ тролейбус и пунктове  за продажба на карти.
При валидиране на предплатената карта се изписва надпис “Успешно валидиране”; оставаща сума и час, до който важи валидацията.
При прекачване в друго превозно средство, картата задължително се валидира и излиза съобщение, че към момента тече времепътуването, което сте закупили.
В случай, че времето е изтекло отчита неуспешна валидация и е необходимо да се закупи ново времепътуване по избор.
След изтичане на крайния час на валидност, за да продължи пътуването си, пътникът е длъжен да закупи нов превозен документ.

ПРЕДИМСТВО на предплатените карти:
1. Удобни са за ползване от пътници, които не пътуват често – изразходването на предварително заредената сума е в рамките на 180 дни.
2. Удобни са за ползване от пътници, които пътуват ежедневно в пикови часове – избягва се струпване пред Машини за продажба на билети;
3. Създава удобство при пътуването – пътника може да се валидира при качване, от която и да е врата на автобуса/тролейбуса, след което да седне на близкото място.