ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ от 01.01.2021 г.

С решение на Общински съвет Варна от 16, 17.12.2020 г. беше приета нова Наредба за реда и условията за пътуване в обществения транспорт на Община Варна и Цени на превозни документи.

Считано от 01.01.2021 г. превозни документи – билети и предплатени карти ще се закупуват от пътниците – от Автоматизираната билетна система.

Превозните документи ще се използват за всички линии от обществения градски транспорт на територията на община Варна, както и в крайградските автобусни линии от транспортната схема на община Варна – с.Тополи, с.Константиново, с.Казашко, с.Звездица, с.Каменар, както и к.к.”Зл.пясъци”, м-ст Корабостроител /Крушките/, м-ст “Аладжа манастир” и междуобщинската автобусна линия № 409.

В превозните документи е въведено времепътуване със следните цени: 60 минути – 1,60 лв.; 90 минути – 2,40 лв.;Целодневен – 4,00 лв.

Билетите се закупуват от Машини за продажба на билети /МПБ/ – от спирките и в превозните средства.  

При закупуването на билети от МПБ в автобус/ тролейбус – валидността на билета започва от момента на закупуването му и важи за посочения в него час. През този период с билета могат да се извършват прекачвания, като при всяко прекачване е необходимо да се валидира на валидатора в съответния автобус/ тролейбус.

Валидирането се извършва чрез поставяне на билета в отвора на валидатора.

След изтичане на посочения в билета час, отговорност на пътника е да си закупи нов билет, в случай, че желае да продължи пътуването си.

Пътник без редовен /валиден за посочения в него период от време/ билет се счита за нередовен пътник и подлежи на глоба.

При закупуването на билети от МПБ, от спирката – валидността на билета започва да тече от закупуването му и важи за посочения в него час, но при качване или прекачване в автобус/ тролейбус пътника задължително трябва да се валидира на валидатора, за да бъде застрахован.

Предплатените карти се закупуват от МПБ на спирката. Издадената веднъж карта /пластика/ може да се зарежда многократно от МПБ на спирка и в автобус/ тролейбус.

При зареждането на 10,00 лв. се получава бонус от 1,00 лв. или още 60 минути времепътуване.

При качване в автобус/ тролейбус пътника избира на валидатора времепътуването, което желае – 60 мин., 90 мин., 120 мин. или целодневно и картата се  валидира.

При валидиране на предплатената карта се изписва надпис “Успешно валидиране”; оставаща сума и час, до който важи валидацията.

При прекачване в друго превозно средство, картата задължително се валидира и излиза съобщение, че към момента тече времепътуването, което сте закупили. В случай, че времето е изтекло отчита неуспешна валидация и е необходимо да се закупи ново времепътуване по избор.

Проверката за редовността на пътниците ще се извършва от служители на ОП ТАСРУД към Община Варна на длъжност Контрольори по редовността на пътниците. Те ще се легитимират със служебна карта със снимка.  Проверката ще се извършва с контролно устройство, което ще отчита срока на валидност на превозния документи.

Контрольорът има право да издава билет за нередовен пътник на стойност 30,00 лв. В случай, че пътникът откаже да закупи този билет, той ще бъде задължен да слезе на следващата спирка и да му бъде съставен Акт за установяване на административно нарушение. Глобата по акта ще е 50,00 лв.

За всички категории пътници, които имат право на  карти на преференциални цени от “Градски транспорт” ЕАД – условията за закупуването и ползването на картите не се променят.

Учащите, пенсионерите, хората с трайни увреждания и техните придружители ще продължат да получават и ползват картите си по досегашния ред.

Продължават да се издават от “Градски транспорт” ЕАД  свободните абонаментни карти за гражданите, които желаят да ползват услугата.